Preventie voetulcera

Per 1 januari 2023 heeft iedere patiënt met een verhoogd risico op voetulcera recht op geneeskundige preventieve voetzorg vanuit de basisverzekering. De geneeskundige preventieve voetzorg heeft als doel het aantal voetulcera en amputaties te verminderen, wat onder andere gepaard gaat met een hogere kwaliteit van leven, een betere mobiliteit en een daling van zorgkosten die gepaard gaan met ulcera en amputaties.
Het uitgangspunt voor het bieden van geneeskundige preventieve voetzorg is, net als reeds jaren het geval is bij patiënten met diabetes mellitus (DM), dat iemand een verhoogd risico heeft op het ontstaan van een voetulcus, met name door een verminderd gevoel in de voeten (polyneuropathie) en bij verslechterde doorbloeding (perifeer arterieel vaatlijden), veelal in combinatie met tekenen van lokaal verhoogde druk. Preventieve voetzorg wordt ook geleverd aan patiënten met een verhoogd risico op voetulcera, vanwege een voetulcus of amputatie in de voorgeschiedenis, een (in)actieve Charcotvoet, eindstadium nierfalen of nierdialyse.

Preventief
‘Voorkomen is beter dan genezen’ geldt zeker voor mensen met diabetes mellitus.
Patiënten met een verhoogd risico moeten preventief worden gescreend. De podotherapeut voert een uitgebreide screening uit. Er wordt niet alleen gescreend op de doorbloeding en het gevoel van de voeten, maar ook op drukplekken, stand en functie van de voeten, kleur, temperatuur en wondjes. Ook wordt er een schoeninspectie uitgevoerd om te beoordelen of er goed passend schoeisel wordt gedragen.
Naast een preventieve screening worden vaak ook preventief podotherapeutische zolen en orthesen gemaakt. Hierbij is het doel om drukplekken zo goed mogelijk te ontlasten om het ontstaan van wonden zo veel mogelijk te beperken. Wanneer een voet een abnormale stand en vorm heeft gekregen, is het soms niet meer mogelijk om confectieschoenen te dragen. Op dat moment kan er overlegd worden met de orthopedisch schoenmaker voor orthopedisch maatschoenen.
Wij hebben goede samenwerking met orthopedisch schoenmakers waardoor de afstemming tussen podotherapie en orthopedisch schoentechniek optimaal is. 

Wondbehandeling
Op het moment dat er een wond is ontstaan wordt door middel van een wondbehandeling door de podotherapeut de wond schoongemaakt en worden onrechtmatigheden verwijderd. De wond wordt drukvrij gelegd. Bij een klein wondje met een goede genezingstendens wordt de patiënt gezien in de podotherapie praktijk. Bij een grotere en/ of slecht genezende worden wordt er doorverwezen naar een voetenpoli in het ziekenhuis.