Een klacht indienen

 Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen. Mocht het zo zijn dat u niet tevreden bent, bespreek dit dan allereerst met uw behandeld podotherapeut om tot een oplossing te komen. Wanneer u niet samen met uw behandelend podotherapeut tot een oplossing kan komen, dan zal een van de collega’s van PodoTwente de klacht beoordelen en trachten tot een oplossing te komen. Wanneer u wenst dat er een onafhankelijk orgaan uw klacht beoordeeld dat is het mogelijk deze in te dienen bij de klachtencommissie van het kwaliteitsregisterparamedici; klachtenformulier paramedici

Het is goed om de klacht eerst te bespreken met de betreffende podotherapeut. Dat is misschien lastig, maar het is ook mogelijk om dit samen met iemand te doen, bijvoorbeeld een familielid of een goede kennis. U kunt de klacht het beste per brief melden en daarin bijvoorbeeld vragen om een gesprek. Het kan zijn dat uw podotherapeut niet weet dat u ontevreden bent of dat er sprake is van een misverstand. In de brief kunt u aangeven wat de aard van uw klacht is, wanneer de klacht is ontstaan en wat volgens u een mogelijke oplossing kan zijn.
U kunt een klacht ook indienen via het klachtenformulier: hier

Aan het behandelen van de klacht zijn voor u als ‘klager’ geen kosten verbonden.